E-poe tingimused

Kasutustingimused

1. Kasutustingimuste objekt ja üldsätted

1.1 Käesolevad GPS24.ee e-kaupluse kasutustingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressil www.gps24.ee asuva GPS24 e-kaupluse (edaspidi GPS24) haldaja, kelleks on GPS GRUPP OÜ (registrikood 11595597, asukoht Sarapuu tn 5-9, Tallinn, 12012 Harjumaa , tel (+372) 511 5040, e-post info@gps24.ee, edaspidi Müüja), ja GPS24 kasutaja (edaspidi Kasutaja) vahelisi GPS24 kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid, samuti GPS24 kasutamise üldtingimusi.

1.2 GPS24 teenus hõlmab endas võimalust Kasutajal sõlmida GPS24 internetikeskkonnas Müüjaga ostu-müügileping GPS24`s müüdava(te) asja(de) (edaspidi Kaup/Kaubad) suhtes. Lisaks sellele on Kasutajal võimalik GPS24 internetikeskkonnas kasutada ka muid GPS24 `s pakutavaid teenuseid. Täpsem ja täielik GPS24 teenuste loetelu ja kirjeldus on ära toodud GPS24 koduleheküljel www.gps24.ee.

1.3 Enne Kauba suhtes ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid GPS24 teenuseid kasutades kinnitab Kasutaja, et ta on Tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid Müüjaga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena. Tingimustega mittenõustuval Kasutajal on keelatud Müüjaga sooritada Kauba suhtes ostu-müügitehingut.

1.4 Lisaks Tingimustele reguleerivad Müüja ja Kasutaja vahelisi GPS24 kasutamisest tekkivaid õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, millistest tuleb Müüjal ja Kasutajal lähtuda ka Tingimustes eraldi reguleerimata jäänud küsimustes.


2. Ostu-müügitehingu pooled

2.1 Müüja on GPS24 haldajaks olev äriühing ärinimega GPS GRUPP OÜ (registrikood 11595597, asukoht Sarapuu tn 5-9, Tallinn, 12012 Harjumaa , tel (+372) 511 5040, e-post info@gps24.ee.

2.2 Kasutajaks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid GPS24 teenuste kasutamist kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.

2.3 Juhul, kui füüsilisest isikust Kasutaja on alla 18-aastane, kinnitab Kasutaja ostu-müügitehingu sooritamisega, et tema poolt Müüjaga sõlmitava tehingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või ta täidab tehingu vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.


3. Kaupade hinnad, kättesaadavus ja tooteinfo

3.1 Kõikide GPS24`s müüdavate Kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis ostu-müügitehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.

3.2 Lisaks Kauba ostu-müügihinnale kohustub Kasutaja tasuma ka tema poolt ostetava Kauba sihtkohta toimetamisega kaasneva transpordikulu ning võimalike garantii toimingutega kaasnevad transpordikulud Müüja ja Kasutaja vahelisel suunal (edaspidi Transpordikulu). 
Transpordi valikud ja kulud leiab siit: Tarnevõimalused

3.3 Müüjal on ilma etteteatamata igal hetkel õigus muuta Kaupade hindu. Juhul, kui Müüja muudab Kaupade hindu pärast Kasutaja poolt Kauba suhtes tellimuse esitamist, kohustub Müüja müüma Kauba Kasutajale hinnaga, mis kehtis Kasutaja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel, s.o hetkel, kui Kasutaja tasus Kaupade eest kooskõlas Tingimuste p-ga 4.9., 4.10. või 4.11. ning ostu-müügitehing loeti vastavalt tingimuste p-le 4.12. sõlmituks. Kui Müüja poolt muudetud hind on soodsam Kasutaja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, ei ole Kasutajal õigust nõuda Müüjalt hinnavahe hüvitamist või Kauba müümist pärast ostu-müügitehingu sõlmimist kehtestatud soodsama hinnaga.

3.4 Juhul, kui esineb eksimus (tehniline viga, töötaja eksitus või muu asjaolu) GPS24`s pakutava Kauba hind on võrreldes selle Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odav ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega või muu allahindamise põhjusega, siis on Müüjal õigus Tingimuste p-s 6.10. sätestatud tingimustel taganeda sellise tehnilise vea tõttu tekkinud vigase hinnaga Kasutaja poolt sõlmitud ostu-müügitehingust eeldusel, et Müüja ei ole Kaupa Kasutajale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud.

3.5 Kasutaja peab GPS24`t kasutades arvestama, et GPS24 Kaupade laoseisu arvestamise tehnilise eripära tõttu kajastab Kaupade laoseis tegelikku olukorda ajalise nihkega ja võib tegelikust seisust erineda. Samuti peab Kasutaja arvestama, et tema poolt soovitav Kaup broneeritakse Müüja laoseisust Kasutajale alles pärast Kauba eest tasumist Tingimustes sätestatud tingimustel ja Müüja poolt Kauba kohta arve vormistamist. Seetõttu ei vastuta Müüja selle eest, kui Kasutaja poolt tellimust alustades on tema poolt soovitud Kaup märgitud kui „Kaup laos“, kuid ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel selgub, et Kasutaja poolt soovitud Kaup on Müüja laost otsa saanud („Toode ei ole hetkel saadaval“). Viimasel juhul  muutub ostu-müügitehing automaatselt tühiseks ning Müüja ei vastuta otsas olevast Kaubast Kasutajale tekkida võivate võimalike kahjude eest. Samuti ei vastuta Müüja olukorras, kus vahetult pärast Kasutaja poolt Kauba eest tasumist selgub, et Kasutaja poolt soovitud Kaup on Müüjal otsa saanud. Sellisel juhul on Müüjal õigus ostu-müügitehingust Tingimuste p-s 6.10. sätestatud tingimustel taganeda ning Kasutajal ei ole sellises olukorras õigust nõuda Müüjalt ostu-müügitehingu täitmist ega ka võimalike kahjude hüvitamist.

3.6 Kasutaja on kohustatud  GPS24`t kasutades arvestama, et Kauba tooteinfo leheküljel kuvatavad tootefotod on illustratiivse tähendusega ning võivad mõnevõrra erineda Kauba tegelikust väljanägemisest. Kasutajat huvitava Kauba kohta täieliku ülevaate (sh toote tehnilised omadused ja väljanägemine) saamiseks on Kasutajal õigus pöörduda Müüja poole läbi GPS24 reaalajas toimiva sõnumivestluse (GPS24 veebilehe all paremas nurgas), läbi e-kirja teel saadetava päringu aadressile info@gps24.ee või helistades telefoninumbrile (+372) 511 5040

3.7 GPS24 eestikeelse veebikeskkonna kasutamisega annab Ostja nõusoleku Kaupade info kuvamiseks muus keeles (st mitte eesti keeles). Kui Ostja soovib Kauba kohta täiendavat informatsiooni või võõrkeelne teave jääb arusaamatuks, siis on Ostjal õigus nõuda Müüjalt täiendavat asjakohast eestikeelset teavet reaalajas toimiva sõnumivestluse (GPS24 veebilehe all paremas nurgas), e-posti (info@gps24.ee) või telefoni (+372) 511 5040 kaudu. Kui Ostjale ei ole vastuvõetav võõrkeelse info eelkirjeldatud viisil kuvamine, siis on Ostja kohustatud valima muu keele või lahkuma GPS24 veebilehelt.


4. Tellimuse vormistamine, ostu-müügitehingu sõlmimine

4.1 Kasutaja poolt GPS24 `s välja valitud Kauba suhtes ostu-müügitehingu sooritamiseks tuleb Kasutajal esmalt lisada soovitav Kaup virtuaalsesse ostukorvi (edaspidi Ostukorv), klikkides selleks Kauba tooteinfo leheküljel asuvale lingile „Lisa ostukorvi“. Juhul, kui Kasutaja soovib sama ostu-müügitehingu raames osta veel Kaupu, tuleb tal eelkirjeldatud toimingut sooritada iga tema poolt soovitava Kauba puhul.

4.2 Olles soovitud Kauba(d) välja valinud ja Ostukorvi lisanud, peab Kasutaja ostu-müügitehinguga edasiminemiseks klikkima lingile „Ostukorv“. Kasutajal on Ostukorvis võimalik suurendada või vähendada ostetavate Kaupade kogust, samuti Kaupu Ostukorvist eemaldada. Ostukorvis tehtud muudatuse kinnitamiseks peab Kasutaja klikkima nupule “Uuenda“.

4.3 Kasutaja poolt Ostukorvi lisatud Kaupade hinnale lisandub vastavalt Tingimuste p-s 3.2. sätestatule ka Transpordikulu, mis liidetakse automaatselt Kasutaja poolt Kaupade eest tasumisele kuuluvale hinnale. 

4.4 Kui Kasutaja on tema poolt ostetavad Kaubad lõplikult välja valinud ja soovib ostu-müügitehingu teostamisega edasi minna, tuleb tal sisestada palutud andmed.

4.5 Enne tellimuse esitamist peab Kasutaja valima ostetavate Kaupade eest tasumise viisi ja tegema transpordi valiku, misjärel peab Kasutaja klikkima nupul „Esita tellimus“. Makseviiside puhul on Kasutajal võimalik valida, kas ta tasub Kauba eest:

4.5.1 internetipanga kaudu (valik „Pangalingiga“), valides endale sobiva krediidiasutuse, kelle internetipanga vahendusel ta soovib Kauba eest tasuda;

4.5.2 ülekande/ettemaksu arvega (valik „Ülekandega“);

4.5.3 järelmaksuga (valik "Järelmaksuga");

4.6 Tellimuse vormistamiseks peab Kasutaja täitma virtuaalse ankeedi oma isikuandmetega (eesnimi, perekonnanimi, Kauba sihtkoht: Tänav ja maja/korteri nr., asula / linn, postiindeks; kontakttelefon, e-posti aadress, juriidilise isiku puhul lisaks juriidilise isiku ärinimi.

4.7 Kasutaja annab GPS24 `le õiguse tema poolt GPS24 `s sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Müüja kasutab Kasutaja poolt sisestatud isikuandmeid üksnes tellimuse täitmiseks, tellimuse täitmisel esinenud probleemide lahendamiseks, ettevõtte turu-uuringute teostamiseks pakutava teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil, uute teenuste ja teenuste hinnastamise kujundamiseks ning teenusepakkuja uudistest teavitamiseks. Müüja kinnitab, et kõiki GPS24  kasutamise ja ostu-müügitehingute sõlmimise käigus teatavaks saanud Kasutaja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Isikuandmete kaitse ja privaatsuse tingimused on täpsemalt sätestatud Tingimuste peatükis 8.

4.8 Tellimuse esitamisel ja ostu-müügilepingu sõlmimiseks on Kasutaja kohustatud tutvuma eelnevalt käesolevate Tingimustega. Tellimuse vormistamisel nupule “Esita tellimus” klikkimisel kinnitab Kasutaja, et on Tingimustega tutvunud, nendest aru saanud ja nõustub kõikide Tingimuste sätetega. Soovi korral on Kasutajal võimalus Tingimused välja printida või salvestada need digitaalsel kujul enda andmekandjale.

4.9 Pärast ankeedi täitmist isikuandmetega tuleb Kasutajal juhul, kui ta on makseviisiks valinud „Pangalingi“ (Tingimuste p 4.5.1.), klikkida lingile „Esita tellimus“, misjärel suunatakse Kasutaja makselehele, kus tuleb klikkida soovitud pangalingi logol ning siis suunatakse kasutaja internetipanka. Peale makse sooritamist internetipangas peab Kasutaja klikkima nupul „Tagasi kaupmehe juurde“, mille järel saab Müüja pangast kinnituse Kasutaja poolt Kauba tasumise kohta.

4.10 Juhul, kui Kasutaja on makseviisiks valinud „Ülekandega“ (Tingimuste p 4.5.2.), tuleb tal pärast ankeedi täitmist isikuandmetega klikkida nupule „Esita tellimus“, misjärel saadab Müüja Kasutaja poolt ankeedis märgitud e-posti aadressile Kauba kohta pdf-formaadis tellimuse kinnituse. Ostu-müügitehingu sõlmimiseks kohustub Kasutaja Müüja poolt saadetud tellimuse kinnituse enda poolt valitud viisil tasuma.

4.11 Kasutaja ja Müüja vahel loetakse Kauba suhtes ostu-müügitehing sõlmituks hetkest, kui Müüja on saanud Tingimuste p-s 4.9. kirjeldatud kinnituse Kauba eest täieliku tasumise kohta või kui Tingimuste p-s 4.10. mainitud tellimuse kinnitus on tasutud ning tellimuse kinnituses sätestatud summa on täies ulatuses krediteeritud Müüja pangakontol. Eduka tellimuse sooritamise ja ostu-müügilepingu sõlmimise korral saadab Müüja Kasutaja poolt märgitud e-posti aadressile elektroonilise arve.

4.12 Kui Kasutaja ei ole 48 tunni jooksul alates tellimuse vormistamisest tasunud tellimuses toodud Kauba eest, tühistab Müüja tellimuse ning ostu-müügilepingut Kasutaja ja Müüja vahel Kauba suhtes ei sõlmita.


5. Tellimuse täitmine

5.1 Müüja kohustub koheselt pärast Tingimuste punkti 4.11. kohaselt ostu-müügitehingu sõlmimise kohta informatsiooni saamist asuma ostu-müügitehingut täitma, väljastades ostu-müügitehingu objektiks oleva Kauba Kasutaja poolt märgitud sihtkohta toimetamiseks transpordiettevõttele.

5.2 Kasutaja ostetud Kaup toimetatakse Kasutaja poolt märgitud Eesti Vabariigis asuvasse sihtkohta üldjuhul kuni kolme tööpäeva jooksul ning selle üleandmine Kasutajale toimub tööpäeviti ajavahemikus 09:00-17:00. Võimalusel helistab Kaupa kohaletoimetava transpordiettevõtte esindaja Kasutajale tema poolt märgitud kontakttelefonile ette ja lepib Kasutajaga eelnevalt täpse Kauba kättetoimetamisaja kokku. Müüja palub Kasutajal tagada Kauba vastuvõtmiseks Kasutaja poolt märgitud sihtkohas enda või volitatud isiku kohalolek.

5.3 Juhul, kui Kasutaja poolt ostetud Kauba sihtkoht asub väljapool Eesti Vabariiki, täpsustab Müüja Kauba sihtkohta toimetamise tähtaja Kasutajaga iga Kauba puhul eraldi. Kauba kättetoimetamise täpsemad tingimused väljapoole Eesti Vabariiki sõltuvad rahvusvahelise transpordiettevõtte tingimustest ja tavadest.

5.4 Kui pärast ostu-müügitehingu sõlmimist selgub, et Kasutaja poolt ostetud Kaupa ei ole Müüja laos ja see tuleb spetsiaalselt Kauba tarnijalt tellida ning on ilmne, et Kauba kohaletoimetamine Tingimustes määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, või muudel juhtudel, kui Kauba tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Müüja ei vastuta, teatab sellest Müüja Kasutajale viimase poolt tellimuse vormistamisel märgitud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul alates Kauba kohaletoimetamisega seotud probleemi asjaolust teadasaamisest vastavalt Tingimuste punktile 4.12. ning ühtlasi annab teada Kasutaja poolt tellitud Kauba kohaletoimetamise orienteeruva tähtaja. 

5.5 Juhul, kui Kauba sihtkohta toimetamise tarnetähtaja viivitus või muu sellega seotud arusaamatus on tingitud Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud isikuandmete ebatäpsusest või ebaõigsusest, ei vastuta sellise viivituse eest Müüja ning Kasutajal puudub õigus Lepingu p 6.1. alusel ostu-müügilepingust taganeda.

5.6 Kasutaja poolt ostetud Kaup antakse sihtkohas transpordiettevõtte esindaja poolt Kasutajale üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist tuleb Kasutajal Kaup üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida saatelehele sellekohane võimalikult detailne märkus. Mittevastavast Kaubast tuleb Kasutajal teatada e-posti aadressile info@gps24.ee või Müüja infotelefonile (+372) 511 5040 ning Kasutaja soovi korral asendab Müüja transpordiettevõtte poolt vigastatud pakendiga Kauba.

5.7 Kasutaja peab Kauba kättesaamisel ja selle kasutusse võtmisel arvestama, et ta avaks Kauba pakendi ettevaatlikult seda kahjustamata, et säilitada Kauba pakend, samuti Kaubale paigutatud tehasekleebised ja seerianumbrid, et välistada lepingust taganemise soovi korral sellega seonduvad riskid vastavalt Tingimuste p-le 6.8.


6. Ostu-müügilepingust taganemine

6.1 Kasutajal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 5.4. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus Kasutaja ja Müüja vahel on ostu-müügitehing Tingimuste p 4.11. kohaselt sõlmitud, kuid Kauba kohaletoimetamine Kasutaja poolt määratud sihtkohta viibib Müüjast tuleneval põhjusel üle Tingimustes määratud tarnetähtaja. Kasutajal on õigus sellisest lepingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates Müüjalt Kauba viibimise ja selle põhjuste kohta teadasaamisest, esitades Müüjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse.

6.2 Füüsilisest isikust Kasutajal on õigus taganeda ostu-müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Ostu-müügilepingust taganemiseks peab Kasutaja saatma Müüjale nimetatud tähtaja jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse, milles Kasutaja märgib, kas ta soovib läbi lepingust taganemise saada Müüjalt tagasi Kauba eest makstud rahasumma või vahetada ostetud Kauba mõne muu Müüja poolt pakutava Kauba vastu. Kasutaja loetakse asja tagastamise kohustuse tähtaegselt täitnuks, kui ta on lepingu esemeks olnud asja tagasi saatnud käesoleva Tingimuste punkti esimeses lauses nimetatud tähtaja jooksul.

6.3 Kasutajal puudub õigus Tingimuste p 6.2. alusel ostu-müügilepingust taganeda, kui ostu-müügilepingu objektiks olevaks Kaubaks on:

6.3.1 asi, mille hind sõltub finantsturu kõikumisest, mida Müüja ei saa mõjutada ja mis võib ilmneda taganemistähtaja jooksul;

6.3.2 asi, mis on valmistatud, arvestades Kasutaja isiklikke vajadusi;

6.3.3 asi, mis on valmistatud Kasutaja esitatud tingimuste kohaselt;

6.3.4 asi, mis rikneb või vananeb kiiresti;

6.3.5 selline suletud pakendis asi, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (eelkõige, kuid mitte ainult tervisekaubad, sh esemed, mille kasutusotstarve on seotud intiimpiirkonnaga ja sugulise rahuldamise pakkumisega) ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;

6.3.6 asi, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;

6.3.7 kiireloomuliste parandus- või hooldustööde tegemine, kui tarbija on ettevõtjalt tellinud selleks kohaletuleku

6.3.8 suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine, kui tarbija on ümbrise avanud;

6.3.9 ajaleht, ajakiri või muu perioodiliselt ilmuv väljaanne.

6.3.10 allalaetavad elektroonilised tooted (kaardiuuendused, litsentsid jms.)

6.4 Kasutaja poolt lepingust taganemise korral kohustub Müüja tagastama Kasutajale Kauba eest tasutud ostu-müügihinna ja Transpordikulu. Kui Kasutaja on valinud Müüja pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Müüja tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu. Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Kasutaja on talle tagastanud lepingu esemeks olnud Kauba või esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud.

6.5 Müüja kannab raha tagastatud Kauba eest tagasi Kasutaja poolt märgitud pangakontole hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Müüjani, eeldusel, et Kasutaja on sama tähtaja jooksul Kauba Müüjale tagastanud või esitanud Müüjale tõendi selle kohta, et ta on Kauba Müüjale tagasi saatnud, Kaup vastab Tingimuste p-s 6.6. sätestatud nõuetele ning ei esine alust Kasutajale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks vastavalt Tingimuste p-le 6.8.

6.6 Kasutaja poolt tagastatav Kaup peab olema komplektne (sisaldama kõiki Kauba pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust). Kui Kaup on ostetud kampaania korras, kus Kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Kasutajal tagastada kogu komplekt, st nii Kaup kui ka teised tooted.

6.7 Kasutaja kannab talle Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud. Kasutaja kannab Kauba tagastamisega seotud transpordikulud, välja arvatud juhul, kui Kaup ei vasta GPS24`s kirjeldatule. Kasutajapoolse lepingu taganemise korral kannab Kasutaja lepingust taganemisel Kauba tagastamise kulud või Kauba äraviimise kulud olukorras, kui Kaupa ei saa selle olemuse tõttu tavalise postiteenuse kaudu tagastada.

6.8 Kui Kasutaja poolt tagastatav Kaup (ja/või Kauba pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud ning selline halvenemine/kahjustumine on põhjustatud Kasutajast tulenevatest asjaoludest, on Müüjal õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Kasutaja poolt Kauba eest tasutud ning Kasutajale tagastamisele kuuluva summaga. Kasutaja vastutab Kauba väärtuse vähenemise eest, kui väärtuse vähenemine on tingitud Kauba kasutamisest muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Lubatud viisil Kauba kasutamiseks peab Kasutaja käsitsema ja kasutama asja üksnes viisil nagu seda on võimalik teha jaekaupluses kauba ostmisel. (Seade ei tohi olla seostatud kliendi kontodega ega tuvastanud GPS signaali.)

6.9 Tasaarvestamiseks saadab Müüja Kasutajale tasaarvestamise avalduse Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Kasutaja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Kasutajal õigus kaasata Kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse võrdselt Kasutaja ja Müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ekspertiisi tulemusena ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

6.10 Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 3.4. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus tehnilise vea tõttu on GPS24`s pakutava Kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, ning Müüja ei ole Kaupa Kasutajale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud. Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda ka Tingimuste p-s 3.5. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus vahetult pärast Kasutaja poolt Kauba eest tasumist selgub, et Kasutaja poolt soovitud Kaup on Müüjal otsa saanud. Müüjal on õigus eelkirjeldatud tehingutest taganeda 3 tööpäeva jooksul alates tehingust teadasaamisest, esitades Kasutajale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse (eelistatult Kasutaja poolt märgitud e-posti aadressile). Müüja kohustub tehingust taganemise korral hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul tagastama Kasutajale tema poolt Kauba eest tasutud ostu-müügihinna koos tasutud Transpordikuluga.

6.11 Lisaks Tingimuste p-des 6.1., 6.2. ja 6.10. sätestatud lepingust taganemise õigusele on nii Kasutaja kui ka Müüja õigustatud Tingimuste rikkumise või Kauba mittevastavuse korral kasutama ka teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.


7. Müüja vastutus Kauba mittevastavuse puhul ja Kauba tootja müügigarantii

7.1 Müüja vastutab Kauba lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates Kauba üleandmisest Kasutajale. Garantiid puudutava täpsema info leiat siit: Garantii.

7.2 Kaubal puuduse ilmnemisel peab Kasutaja hiljemalt kahe kuu jooksul puuduse ilmnemisest sellest Müüjat teavitama, esitades selleks Müüjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensiooni. Kasutaja peab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni kuupäeva, Kaubal puuduse ilmnemise kuupäeva ja puuduse kirjelduse, Müüjale puudusega Kauba suhtes esitatava nõude ning viitama või lisama pretensioonile Kauba suhtes Müüjaga sõlmitud ostu-müügilepingut tõendava dokumendi.

7.3 Kasutajal on Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral õigus nõuda Müüjalt Kauba parandamist või selle asendamist nõuetele vastava ja puudusteta Kauba vastu, selle võimatuse või ebamõistlikkuse korral aga taganeda Kauba suhtes sõlmitud ostu-müügilepingust.

7.4 Müüja ei vastuta Kaubal ilmnenud puuduste eest, mis on tekkinud Kasutaja süül või kui puudus on tekkinud Kauba mittevastava kasutamise tagajärjel.

7.5 Lisaks Tingimuste p-s 7.1. sätestatud Müüja vastutusele võib Kauba suhtes kehtida ka Kauba tootja poolt antav müügigarantii, mille täpsem sisu, tähtaeg, kehtivusala jm. tingimused on määratud konkreetse Kauba tootja poolt antava müügigarantii tingimustes. Kasutajal on õigus teda huvitava Kauba tootja müügigarantii olemasolu ja täpsemate tingimuste kohta info saamiseks pöörduda Müüja poole läbi e-kirja saadetava päringu aadressile info@gps24.ee või helistades infotelefonile (+372) 511 5040


8. Andmekaitse ja privaatsustingimused

8.1 Müüja jaoks on oluline Kasutajate privaatsus ning käesolevate privaatsustingimuste eesmärk on tagada mh. selgus, kuidas Müüja kogub, kasutab, avalikustab, edastab ja salvestab isikuandmeid. Müüja väärtustab oma klientide (Kasutajate) privaatsuse kaitsmist ning on selleks kasutusele võtnud protseduurilised ja tehnilised kaitsevahendid Kasutajate turvalisuse ja isikuandmete puutumatuse kaitseks.

8.2 Müüja on võtnud kasutusele mõistlikud meetmed Kasutajate turvalisuse ja isikuandmete puutumatuse kaitseks. Müüja järgib seejuures Euroopa Liidu andmekaitse direktiivi (direktiiv 95/46/EÜ) põhimõtteid.

8.3 Müüja kogub Kasutaja kohta andmeid, mis tulenevad GPS24 veebikeskkonna kasutamisest, muu hulgas näiteks 1) seoses teenustega, mis võimaldavad Kasutajal luua e-poes kontosid või profiile, sh andmed, mis on vajalikud konto või profiili loomiseks (nt Kasutaja nimi ja e-posti aadress); 2) kui Kasutaja esitab GPS24’s tellimuse, millisel juhul küsitaks Kasutaja nime, kontaktandmeid, kohaletoimetamise aadressi ja arve esitamise aadressi, samuti krediitkaardi andmeid, mis on vajalikud tellimuse töötlemiseks; 3) kui Kasutaja osaleb Müüja korraldatud või sponsoreeritud kampaanias; 4) kui Müüja palub vastata küsitlustele, mida kasutatakse uurimuste, analüüsi või kliendigruppide mõõtmise eesmärgil; 5) turundamiseks; 6) Kasutajaga suhtlemine (sh. päringutele vastamine); 7) teenuste ja veebikeskkonna täiendamiseks ja kasutusmugavuse parandamiseks; 8) Kasutajate teavitamiseks; 9) tellimuste töötlemiseks, sh Kauba kohaletoimetamiseks; 10) küsitluste läbiviimiseks; 11) müügikampaaniate korraldamiseks jne.

8.4 Müüja kogub Kasutajalt teavet veebikeskkonna kasutamise kohta seadmes oleva tarkvara ja muude rakenduste abil, näiteks: 1) logiteavet, sh Kasutaja poolt veebikeskkonna kasutamise aeg ja kestus, otsingusõnad, mida Kasutaja veebikeskkonna kaudu sisestab ning mis tahes teave, mida säilitatakse küpsistes, mille Müüja on Kasutaja seadmesse salvestanud; 2) asukoha teavet, sh Kasutaja kasutatava seadme GPS signaal või lähedalasuva WiFi leviala ja mobiilimastide teave, mida võidakse edastada Müüjale GPS24 veebikeskkonna kasutamise ajal; 3) muud andmed, sh Kasutaja kasutatavad rakendused, külastatavad veebilehed ja info selle kohta, kuidas Kasutaja suhtleb veebikeskkonna kaudu pakutava sisuga.
8.5 Müüjal on õigus koguda Kasutaja kohta muud teavet Kasutaja seadme või Kasutajapoolse veebikeskkonna kasutuse kohta erinevatel viisidel, mida Müüja selgitab Kasutajale kogumise hetkel või muul moel, Kasutaja nõusolekul.

8.6 Kasutajal on õigus teatud tüüpi isikliku teabe andmisest Müüjale keelduda, kuid see võib mõjutada Kasutaja valikuid GPS24 veebikeskkonna kasutamisel.

8.7 Müüja kasutab Kasutaja kohta kogutud teavet mh. järgmistel eesmärkidel: et 1) registreerida Kasutaja GPS24  kasutajaks; 2) pakkuda Kasutajale GPS24 veebikeskkonnas müüdavaid Kaupu ja teenuseid; 3) pakkuda Kasutajale suunatud sisu, Kaupu ja individuaalseid teenuseid vastavalt Kasutaja varasematele toimingutele veebikeskkonnas; 4) reklaamimiseks, näiteks Kasutajale suunatud reklaamide pakkumiseks; 5) Müüja turu, klientide, toodete ja teenuste hindamiseks ja analüüsimiseks (sh Kasutaja arvamuse küsimiseks Müüja Kaupade ja teenuste kohta ning kliendiuuringute läbiviimiseks); 6) mõista, kuidas inimesed kasutavad GPS24 veebikeskkonda, et Müüja saaks tõsta teenuste kvaliteeti ja pakkuda uusi Kaupu ja teenuseid; 7) konkursside ja reklaamikampaaniate korraldamiseks; 8)  pakkuda Kasutajale abi, kui Kasutaja on seda palunud täiendavat teavet või saatnud Müüjale järelepärimise; 9)  teavitada Kasutajat muudatustest Müüja pakutavates Kaupades ja teenustes; ja 10) muuks otstarbeks Kasutaja nõusolekul.

8.8 Müüja ei avalda ega jaga ilma Kasutaja nõusolekuta Kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele nende endi sõltumatutel turustamis- või ärilistel eesmärkidel.

8.9 Müüja võib avaldada andmeid muu hulgas 1) teenusepakkujatele, mis pakuvad Kaupu ja teenuseid Müüja nimel. Need üksused tohivad kasutada Kasutaja andmeid ainult Müüja pakutavate Kaupade müügi eesmärgil; 2) finantsettevõtjatele (nt liisingut ja järelmaksu pakkuvatele partneritele) või kaardimaksete pakkujatele. Internetipanga ja Kasutaja vaheline ühendus on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta, see on krüpteeritud. Tasudes ostu eest pangalingi või krediitkaardiga sisestab Kasutaja oma andmed otse pankade kaardikeskuse serverisse või krediitkaardiga makset võimaldava ettevõtte serverisse. Kasutaja andmete hoidmine on reguleeritud pankade, liisingteenuse partnerite, pankade kaardikeskuse ja GPS24 veebikeskkonna vaheliste lepingutega ja kontrollitud Andmekaitse Inspektsiooni poolt; 3) Müüja sidusettevõtjatele tingimusel, et selline jagamine on vajalik teenuste osutamiseks; 4) Müüja äritehingutega seotud teised isikud seoses ettevõtte varade ühendamise või üleandmisega või äritehinguga või pankroti korral; 5) teised isikud, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb õigusaktidest või on vajadus kaitsta GPS24`t, sh. täita kohaldatavaid seaduseid või reageerida kohustuslikule õiguslikule protsessile (nt. kohtu korraldus); kontrollida või nõuda eeskirjade täitmist, mis reguleerivaid veebikeskkonna kasutamist; kaitsta Müüja või Müüja sidusettevõtjate, äripartnerite või klientide õigusi, varalisi huve või turvastandardeid.

8.10 Müüja säilitab Kasutaja isikuandmeid 60 kuud. Kasutajal on õigus nõuda oma andmete kustutamist või muutmist GPS24 andmebaasis. Kasutajal on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi Müüja poolt saadetavaid pakkumisi või teenuseid. Andmete kustutamist ja/või muutmist saab taotleda oma GPS24 veebikeskkonnas loodud kontolt või e-posti teel.

8.11 Kasutaja nõustub isikuandmete kogumise, edastamise, säilitamise ja töötlemisega sihtkohas, mis asub väljaspool tema elukohariiki, Tingimustes vastaval viisil. Seejuures tuleb arvestada, et andmekaitse- ja muud seadused nendes riikides, kuhu Kasutaja isikuandmeid võidakse edastada, ei pruugi tingimata olla samad nagu Kasutaja riigi seadused.

8.12 Müüja rakendab mõistlikke meetmeid kindlustamaks, et Müüja säilitab Kasutaja kohta käivat teavet ainult nii kaua, kui see on vajalik selle kogumise eesmärgi täitmiseks või nagu kohaldatavad seadused ette näevad.

8.13 Müüjal ning kolmandatel isikutel, kes vastutavad GPS24 teenuste toimimise eest, on õigus kasutada küpsiseid, tugisignaale (beaconseid) ja muid tehnoloogiaid veebikeskkonna teatud osades. 

8.14 Küpsised on väikesed andmefailid, mille veebiserver saadab veebibrauserile, ja mis koguvad teavet Kasutaja arvuti, teleri, mobiiltelefoni või muu seadme kohta sel ajal, kui Kasutaja veebilehte külastab. Need võimaldavad üksusel, kes pani küpsise Kasutaja seadmesse, Kasutajat üle veebilehtede, teenuste, seadmete ja/või brauserite ära tunda. Küpsised on muu hulgas funktsionaalselt ka kasulikud, nt 1) küpsised mäletavad Kasutaja sisselogimise andmeid, seega Kasutaja ei pea neid iga kord, kui GPS24 sisse logib, uuesti sisestama; 2) küpsised aitavad Müüjal ja kolmandatel isikutel kindlaks teha, millised veebikeskkonna osad ja sektsioonid on kõige populaarsemad ja need aitavad ära tunda, milliseid lehekülgi ja funktsioone külastajad kasutavad ja kui palju aega nad nendel lehekülgedel kulutavad. Analüüsides sellist infot, saab Müüja veebikeskkonda paremini arendada, et vastata klientide vajadustele ja parandada kasutajakogemust; 3) küpsised aitavad Müüjal ja kolmandatel isikutel jälgida, millised reklaame on Kasutaja näinud, et Kasutajale ei kuvataks sama reklaami iga kord, kui Kasutaja kasutab veebikeskkonda; 4) küpsised aitavad Müüjal ja kolmandatel isikutel pakkuda Kasutajale asjakohast sisu ja reklaami, kogudes teavet veebikeskkonna ja teiste veebilehtede ning rakenduste Kasutajapoolse kasutuse kohta.

8.15 Kui Kasutaja kasutab GPS24 veebikeskkonda pääsemiseks veebilehitsejat, saab Kasutaja seadistada oma veebilehitseja selliselt, et see kas lubab kõik küpsised, keelab kõik küpsised või teatab, kui küpsis saadetakse. Iga veebilehitseja on erinev, mistõttu tuleb Kasutajal tuvastada „Abi“ / „Help“ menüüst, kuidas küpsiste seadeid muuta. Kasutaja seadme operatsioonisüsteem võib sisaldada täiendavat küpsiste kontrolli.

8.16 Kasutajal on õigus küpsiste vastuvõtmisest keelduda, aktiveerides oma lehitsejas vastava küpsiste keelamise funktsiooni. Mõned teenused võivad olla loodud selliselt, et need töötavad ainult küpsiseid kasutades ning küpsiste blokeerimine võib mõjutada Kasutaja võimalust neid teenuseid või teatud osi nendest kasutada.

8.17 Müüja võib koos teatud kolmandate isikutega kasutada tehnoloogiat beacons (tugijaama saadetud paketid või „pikslid'), mille eesmärk on edastada teavet Kasutaja seadmest serverile. Beaconsid saab lisada veebi sisule, videotele ja e-kirjadele ning need võimaldavad serveril lugeda Kasutaja seadmest pärinevat teatud liiki teavet; näha, millal Kasutaja on vaadanud mingit konkreetset sisu või e-kirja, määrata kuupäeva ja kellaaega, millal Kasutaja vastavat beaconit vaatas, ning Kasutaja seadme IP-aadressi. Müüja ja kolmandad isikud kasutavad beaconse erinevatel eesmärkidel, sealhulgas veebikeskkonna kasutuse analüüsimiseks ning (koos küpsistega) sisu ja reklaami pakkumiseks vastavalt Kasutaja eelistustele.

8.18 Müüja võib kasutada veebimajakaid, mis on kinnitatud veebikeskkonda või e-mailile ja mis võimaldavad Müüjal mh. kindlaks määrata, kas ja kui palju Kasutaja mingit veebikeskkonna alalehte külastanud. Näiteks võivad majakatena funktsioneerida elektroonilised kujutised (mh. bännerid, pildid jne).

8.19 Müüja ei kogu teadlikult isikuandmeid alaealistelt (isikutelt, kes on nooremad kui 18 aastat). Alla 18-aastased külastajatel tuleb enne isikuandmete avaldamist küsida vanema ja/või eestkostja nõusolekut. Vanema ja/või eestkostja nõusolekute andmete avaldamine on alaealistel keelatud.

8.20 Müüja võib koguda Kasutaja andmeid ka internetiväliselt (offline) (näiteks juhul, kui Kasutaja helistab Müüjale, mille käigus Kasutaja esitab, täpsustab või täiendab enda isikuandmeid Müüjale). Kui Müüja sisestab Kasutaja andmed GPS24 veebikeskkonna andmebaasi, kasutab Müüja selleks SSL-turvaprotokolli.

8.21 Müüjal on õigus ühepoolselt muuta eeltoodud privaatsustingimusi, ilma et teavitaks sellest eelnevalt Kasutajat. Kasutajal on kohustus iga kord, kui ta kasutab GPS24 veebikeskkonda, tutvuda privaatsustingimustega.

8.22 Müüja ei vastuta ühegi veebikeskkonna sisu ega privaatsuse ja andmekaitse tingimuste eest, millele Müüja veebikeskkond lingib, või milliselt veebilehelt lingitakse Müüja veebikeskkonnale.


9.  Tingimuste muutmine, vastutus, vaidluste lahendamine, autoriõigused

9.1 Kõik autoriõigused GPS24’s esitatud teostele kuuluvad Müüjale või on Müüja selleks eelnevalt omandanud vastava õiguse. 

9.2 Kasutajal õigus käesolevad kasutustingimused salvestada, et tagada vajaduse esinemisel nende taasesitamine ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel püsival andmekandjal.

9.3 Müüjal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest GPS24 koduleheküljel www.gps24.ee. Kui Kasutaja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kasutaja ja Müüja vahelisele õigussuhtele Kasutaja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi, v.a kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti. 

9.4 Tingimuste osapooled vastutavad teineteise eest Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta Kasutajale tekitatud kahju eest või Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9.5 Kasutaja ja Müüja vahel GPS24 kasutamisel, ostu-müügitehingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kasutajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse juures tegutseva Tarbijakaebuste komisjoni või kohtusse. Kohtusse pöördumise korral on Kasutaja ja Müüja leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku Müüja asukohajärgse kohtu.

9.6 Kui Kasutaja on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, siis ostu-müügilepingule ei kohaldu tarbija eriõigusi puudutavad sätted (nn. tarbijakaitsesätted).